Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1997/BXD-QHKT phúc đáp Bộ Công thương với nội dung như sau: Cần bổ sung các số liệu về lượng hàng hóa, sản phẩm giao thương liên quan tới nhu cầu sử dụng chợ đầu mối của TP Thanh Hóa để làm rõ sự cần thiết bổ sung vào Quy hoạch chợ đầu mối phía Tây TP Thanh Hóa (theo thuyết minh của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa trình).

Luận cứ lựa chọn quy mô, công suất, diện tích sử dụng đất (khoảng 7 ha) chợ đầu mối phía Tây TP Thanh Hóa cần phải phù hợp yêu cầu tại Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và tránh lãng phí đất đai. Cần lấy ý kiến rộng rãi của nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp… trước khi quyết định vị trí quy hoạch chợ.

Chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP Thanh Hóa (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại văn bản số 547/TTg-CN ngày 14/4/2017) để cập nhật, xác định vị trí, chức năng sử dụng đất của chợ đầu mối phía Tây TP Thanh Hóa.

Đoan Trang